This website requires JavaScript.

Impressum

Uitgever

(Informatie overeenkomstig artikel 5 van de Duitse Telemediawet)

WMF GmbH

WMF Platz 1

D-73312 Geislingen/Steige

Telefoon: +49 (0) 73 31 -25 1

(Maandag t/m vrijdag van 7:00 uur - 12:00 uur en van 13:00 uur - 16:00 uur)

Fax: +49 (0) 73 31 -4 53 87

E-Mail: pcm@wmf.com

Vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur:

Oliver Kastalio (voorzitter)

Bernd Stoeppel

Voorzitter van de raad van commissarissen:

Stanislas de Gramont

gevestigd in Geislingen an der Steige

ingeschreven in het handelsregister van het Amtsgericht Ulm onder nummer: HRB 732 253

Btw-identificatienummer overeenkomstig artikel 27a wet op de omzetbelasting: DE298927552

Verantwoordelijk voor de inhoud

Martin Zouhar

WMF Platz 1

73312 Geislingen an der Steige

Auteursrechtelijke informatie

De inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie, verspreiding, publicatie, wijziging, terbeschikkingstelling aan derden of bewerking van inhoud- en structuurelementen, in het bijzonder teksten, tekstdelen, beeldmateriaal, grafisch materiaal, programma's en vormgevingselementen, behoeven de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van WMF, uitsluitend indien en voor zover de inhoud- en structuurelementen naar Duits recht beschermd zijn. Met name voor overdracht naar andere websites is de voornoemde toestemming noodzakelijk. Zonder deze toestemming is uitsluitend redactioneel gebruik toegestaan, mits voorzien van de juiste aanduiding van het auteursrecht. Privégebruik van de inhoud en structuurelementen op de werkplek is zonder bewerking en zonder dat daarmee direct of indirect een commercieel doel wordt gediend, ook zonder deze toestemming toegestaan.

Overtreding kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke vervolging.